ایران 120 میلیونی! شعار یا آرزو؟Share/Save/Bookmark

امروزه در تمام دنیا صحبت بر سر کاهش سرعت رشد جمعیت و افزایش کیفیت خدمات عمومی و رفاهی می باشد. باید قبول کرد که جمعیت در کنار وسعت سرزمین و منابع طبیعی یکی از فاکتورهای قدرت در بین کشورهای مختلف بوده و هست. جمعیت همچنین می تواند یکی از بزرگترین مشکلها و نقاط ضعفهایی باشد که می تواند هر دولتی را فلج کرده و از گردونه رقابت خارج کند اگر دولت مذکور توان سرویس دهی و اداره امور جمعیت را نداشته باشد.
در ادامه این صحبتها می خواهم به سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد اشاره کنم که بر خلاف سیاست موجود و مانند روزهای اول انقلاب خواهان افزایش جمعیت تا سقف 120 میلیون نفر شده است. در ابتدا باید گفت که سخنان رئیس جمهور درباره اینکه کشور ما ظرفت (جا) 120 میلیون نفر را دارد و هم اینکه کشورهای غربی از رشد روزافزون ایران بیمناکند می تواند واقعیت داشته باشد، ولی آیا دولتمردان فعلی توان ارائه خدمات کافی برای 120 میلیون جمعیت را دارند؟ به نظر من که ندارند و اگر ندارند این خود باعث خرسندی دول غربی خواهد شد چون در آینده ای نه چندان دور سیل کارگران و جوانان دارای پتانسیل ایرانی به کشورشان سرازیر خواهد شد و در ازای دریافت خدمات عمومی در شان یک شهروند، تمام توانایی فکری و فیزیکی خود را به خدمت کشور پذیرنده خواهند گذاشت.
سوال اساسی این است که آیا اول باید جمعیت را افزایش داد و بعد به فکر ایجاد شرایط زندگی آنان افتاد یا اول باید شرایط را مهیا کرد و بعد به فکر افزایش جمعیت افتاد؟
در حال حاضر ایران 70 میلیونی کماکان شرایط زندگی 10 میلیونی را در خود دارد و دست بیش از 50 درصد از جمعیت آن از سفره نفتی کوتاه است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از موسسه اطلاعات علمی (ISI) ایران 70 میلیونی دارای 12 دانشمند بین المللی است در حالی که با این جمعیت باید حداقل دارای 700 دانشمند بین المللی باشیم. آیا جوانان ما استعداد رشد فکری ندارد یا دولت توان مهیا کردن شرایط برای رشد استعدادهای جوانانمان ندارد.
وقتی توان تربیت 700 دانشمند و نخبه را نداریم ، وقتی کمبود دانشگاه و مدرسه یکی از بزرگترین چالشهای ایران 70 میلیونی است، وقتی برای حمل و نقل درون شهری پایتخت ایران 70 میلیونی که 105 هزار دستگاه تاکسی لازم دارد فقط 41 هزار تاکسی وجود دارد ، وقتی که اجاره بهای یک آپارتمان 50 متری دوبرابر میزان خط فقر کشور است چگونه می توان صحبت از ایران 120 میلیون نفری کرد.
متاسفانه 70 میلیون جمعیت ایران قربانی شعارهای تبلیغاتی و آرزوهای نامتجلی دولتمردان شده و توان تحمل 50 میلیون جمعیت مازاد را نخواهد داشت.
بهتر این است که دولتمردان ما به جای فکر کردن به ایران 120 میلیونی در فکر ایرانی 70 میلیونی بدون فقر باشند که این خود یکی از فاکتورهای قدرت محسوب می شود.

آرتین