چوبه های دار را افزایش دهید!Share/Save/Bookmark

کشور ما امروزه با مشکلات اجتماعی زیادی دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی که بعد از گذشت مدت زمانی کوتاه، به علت عدم رسیدگی لازم مراکز و سازمانهای مربوطه، تبدیل به آسیبهای جدی اجتماعی می شوند. اگر شخصی فقط یک روز از زمان خود را صرف گردش در نقاط مختلف تهران نماید به وضوح این آسیبها را به چشم خواهد دید. زنان تن فروشی که بر خلاف نظر دولتمردان به علت ناتوانی مالی دست به این کار می زنند، متکدیانی که به علت سیاستهای نادرست و غیرکارشناسانه مسئولین کار خود را از دست داده ساکن پیاده روهای پرجمعیت شده اند، دلاورمردانی که زندگی خود را فدای دفاع از وطن نموده تا شاید این گربه ملوس هزاره دیگری را در استقلال به سر برد؛ ولی خود استقلال زندگی را از دست داده راهی پارکهای مختلف شده اند، فارغ التحصیلانی که به علت نبود شرایط کافی برای اشتغال به مسافرکشی می پردازند، کودکانی که ناخواسته به دنیای ما آمده اند و به دلیل ناتوانی والدین در تامین مخارج ابتدایی زندگی به دست فروشی مشغولند، و بسیاری دیگر از این نمونه که در این مجال نمی گنجد.
اینها واقعیتهای اجتماعی ایران امروز هستند که به گونه ای هر روز در رسانه های مختلف نادیده گرفته می شود. این معضلات ایران 70 میلیونی هستند که بنا به خواسته رهبرانش باید تبدیل به 120 میلیون شود.
از دیدگاه جامعه شناسانه و روانشناسانه جرم و جنایت و فساد و بی بندوباری زمانی بروز می کند که دولتهای موجود توان حمایت توده و ارائه خدمات عمومی از جمله تامین هزینه های آموزشی – فرهنگی – پزشکی را نداشته باشد.
حال این سوال به میان می آید که آیا دولتمردان ما که توان تامین حداقل نیاز زندگی را برای شهروندانش ندارند و هر روز با مسائل مختلف غیر لازم افکارش را تغییر می دهند ، توان حمایت از 120 میلیون جمعیت را خواهند داشت؟
برای جواب دادن به این سوال نیاز به تفکر زیاد نیست. زندگی فعلی ما پاسخی قاطع به تمام این سوالها می باشد.
به این ترتیب با افزایش 50 میلیونی جمعیت ایران می توان گفت که در آینده تعداد تن فروشان، دزدها، متکدیان، و بزهکاران افزایش چشمگیری خواهد داشت. و این را هم می دانیم که دولتمردان ما در مواجهه با چنین مشکلاتی فقط یک راه حل را پیشنهاد می کنند، اعدام.
پس چوبه های دار را از امروز چند برابر کنید تا خللی در امر اعدامها ایجاد نشود.
آرتین