آقای احمدی نژاد معرفی کنیدShare/Save/Bookmark

رئیس جمهور ما مرد جالبیست. عصبانی نشوید ادامه را بخوانید.
بیش از یک سال است که آقای احمدی نژاد سکان ایران بزرگ را در دست دارد. در روزهای گرم انتخابات و حتی یک سال بعد از آن او کماکان به تهدید کلاهبرداران حکومتی می پردازد و می گوید که اگر فلان و بهمان شود نام آنها را برای عموم فاش خواهد کرد.
همه ما می دانیم که دولتها همچنان در گرو سرمایه دارهای ملی و فراملی هستند و با پول آنها به حیات خود ادامه می دهند. حال چگونه آقای رئیس جمهور که به خوبی به این امر واقف است شروع به تهدید دانه درشتها و کلاهبرداران دولتی کرده است؟ آیا باید گفت پسر شجاعیست؟ خیر!
اینگونه تهدیدها و معاملات درون گروهی امری رایج در میان احزاب و گروههای دولتی و غیر دولتی در دنیا می باشد و ایران بزرگ نیز مستثنا نیست. در اینجا نیز ما شاهد بده بستانهای میان گروهی و درون جناهی هستیم و نمی توانیم به سخنان پوپولیستی رئیس جمهور اعتماد کنیم، چون خود او نمی تواند تناقض بین ارتباط دولت با دانه درشتها و سخنان علیه دانه درشتها را توجیه کند.
بهتر است آقای رئیس جمهور برای جلب اعتماد عمومی و نه توده ای دست به افشای نام دانه درشتها و مجازات آنها بزند و نظرات مردم را در این باره جویا شود، چون به گفته خامنه ای " در کشور اسلامی دولت متعلق به مردم است". حال چقدر می توان به این حرف اعتماد کرد.

آرتین