آیا پوپولیستها به راحتی کنار خواهند رفت؟Share/Save/Bookmark

هر چه به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نزدیک می شویم، شاهد فعال شدن فضای سیاسی کشور هستیم، فعالیتی که این بار سعی در نجات کشور از بی تدبیری ها، ندانم کاری ها و بی برنامگی ها دارد. اما در این میان یک پرسش پیش می آید، آیا پوپولیستهایی که با شعارهای توخالی خود کشور را دچار مشکلات عدیده ایی کرده اند، به راحتی کرسی ریاست را رها خواهند کرد یا دست به هر کاری خواهند زد تا نام آنها از صندوق های رای بیرون آید؟

من به شخصه خوشبین نیستم ولی حرکاتی از سوی رهبری و مجلس انجام می شود که نشان می دهد سران کشورمتفق القول خواهان نجات کشور از شعار زدگی و بی برنامگی هستند.
باید منتظر بود و دید، دست آخر قضاوت خواهیم کرد.