شما اگر بخواهید می توانید مردم را خوشحال کنیدShare/Save/Bookmark

آقای احمدی نژاد در جلسه دولت، که بعد از شکست تیم ملی مقابل عربستان برگزار شد اعلام کرد: "یکی از زمینه‌هایی که ایجاد نشاط، اراده و عزم عمومی می کند ورزش و موفقیت های ورزشی است و نمی شود با کم توجهی زمینه‌ای را فراهم کرد که استعدادها به هدر رود. باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا استعدادهایمان در این زمینه هرچه بیشتر شکوفا شود و به گونه ای عمل نشود که مردم و به ویژه جوانان این گونه دلخور و ناراحت شوند".

خب خیلی منطقی بود که آقای رئیس جمهور بعد از شکست تیم فوتبال مقابل عربستان چنین حرفهای کلیشه ایی بزند، ولی می خواهم خدمت ایشان بگویم که بهتر بود بعد از المپیک بدون فوت وقت عامل شکستهای تیم های ورزشمان، یعنی مدیر ورزش کشور، آقای علی آبادی را برکنار می کردند و شخص دیگری را که نگاه ورزشی-حرفه ایی به ورزش کشور داشت را منصوب می کردند.
آقای رئیس جمهور، خواستن صرف سودی ندارد، بلکه توانستن مهم است. شما حالا از علی آبادی صد بار هم بخواهید که کاری کند که ورزش ما در قاره کهن حرف اول را بزند، اما وقتی او نمی تواند این کار را بکند چه فایده ایی دارد؟
پس به نطر من شما اگر بخواهید می توانید مردم را خوشحال کنید.