بدبیاری دوباره، با حضور «سرزده» احمدی نژادShare/Save/Bookmark

بعد از شکست تیم ملی کشتی آزاد ایران مقابل جمهوری آذربایجان[+]، آن هم وقتی اکثر تحلیلگران پیروزی ایران را محتمل می دانستند، امروز نیز تیم ملی فوتبال ما مقابل تیم عربستان با حساب 2 بر 1 شکست خورد. [+]

وجه مشترک این دو شکست هر چه که باشد، در حاشیه آن، حضور به اصطلاح سرزده احمدی نژاد بیشتر از همه به چشم می آید[+]. از مسابقه پایانی جام جهانی کشتی آزاد، احمدی نژاد نتوانست بهره بردای انتخاباتی بکند، چون در عین ناباوری و در حضور رئیس جمهوری که خود را آماده انتخاب دوباره می کند، ایران شکست خورد و به مقام دوم بسنده کرد. و امروز نیز که بهترین شرایط برای تبلیغات انتخاباتی، آن هم در حضور بیش از یکصد هزار نفر آماده بود، این امر میسر نشد و تیم ملی مقابل عربستان شکست را پذیرفت.
ممکن است فکر کنید خرافاتی شده ام و عامل شکست را تنها در حضور سرزده احمدی نژاد خلاصه می کنم، ولی نه، اصلا اینجا چیزی که مورد نظر من است نه شکست پی در پی تیم های ورزشی ماست، که البته باید به آن نیز پرداخت، بلکه آن است که شکست تیم ملی فوتبال دومین بدبیاری با حضور احمدی نژاد بود، و سومین آن ممکن است بدبیاری و شکست در مبارزات انتخاباتی آتی باشد. اصلا بعید نیست که اینبار هم احمدی نژاد با حضور خود در عرصه مبارزات انتخاباتی بد بیاورد و اولین رئیس جمهوری باشد که فقط یک دوره بر مسند ریاست جمهوری جلوس کرده است. خب این هم «اولین» خواهد بود برای دولت «اولین ها».
در پایان هم باید به آقای احمدی نژاد پیشنهاد دهیم که حداقل تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در هیچ مسابقه ورزشی، حضور سرزده نداشته باشد، چون ممکن است همین حضور و همان تسلسل شکستها باعث تضعیف آرای صندوق های او شود!