کارگران جهان متحد شویدShare/Save/Bookmark

امروز اول ماه مه، روز جهانی کارگر است.
این روز را به تمام کارگران تبریک می گویم. آرزوی پیروزی برای طبقه جهانی کارگر دارم، به امید آن روز که زیر بیرق کارگران متحد شده و بشریت را از یوغ استبداد و استثمار سرمایه داران آزاد کنیم.
کارگران جهان متحد شوید